Dane

DPH

  • Spracovanie prvotných dokladov.
  • Vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH.
  • Vedenie evidencie dokladov patriacich do elektronických súhrnných výkazov.
  • Vypracovanie súhrnných hlásení a výkazov elektronických súhrnných výkazov.
  • Vypracovanie daňových priznaní DPH, kontrolného výkazu.

 

Daňové priznanie právnických osôb

 

Daňové priznanie fyzických osôb

Admin gosys.sk