O nás

Sme dôveryhodný a zodpovedne pôsobiaci podnikateľský subjekt od roku 1995, zaoberáme sa činnosťami súvisiacimi s účtovníctvom, mzdami a účtovným a daňovým poradenstvom v Bratislave a v Prievidzi.

 

Účtovnícke služby LIPNOR s.r.o., IČO 46737201, DIČ: 2023550210, Hálova 17, 851 01 Bratislava

 

Zastupovanie pred daňovými úradmi, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy.

Archivácia dokumentov možná až na 20 – 25 rokov.

Zaručenie správnosti spracovanie - zodpovedáme za správnosť zaúčtovania jednotlivých účtovných prípadov podľa platnej legislatívy v čase účtovania.

Bez rizika a s istotou - garantujeme 100 % kvalitu poskytnutých služieb a pri kontrole 100 % úspešnosť.

 • Vedenie účtovníctva a miezd u nás je lacnejšie ako vlastný zamestnanec.
 • Poskytujeme software v cene našich služieb.
 • Neplatíte za školenia a vzdelávanie účtovníkov.
 • Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie.

Poskytujeme tieto služby:

 1. Kompletné spracovanie účtovníctva a daní. Akcia prvý mesiac zadarmo spracovania účtovníctva a všetkých výkazov.
 2. Poradíme v otázkach účtovníctva a daní zadarmo, pre externých spoplatnené.
 3. Naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a daní.
 4. V prípade, že vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, orgánmi štátnej alebo miestnej správy, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme zadarmo za vás.
 5. V dohodnutom termíne preberieme doklady a spracujeme ich.
 6. Robíme zadarmo mesačné ekonomické prehľady, vrátane hospodárskych výsledkov za to ktoré obdobie, a vy môžete následne korigovať a smerovať vaše podnikateľské aktivity.
 7. Upozorníme vás na vaše daňové a odvodové povinnosti.
Admin gosys.sk